Viticultura

Què oferim?

Emparrat de vinya

Aplicació d’adob
convencional i orgànic

Venda i reparació
de maquinària

Analítica de terra,
aigua, foliar…

Pressupost integral
de cultius

Elaboració de calendaris
de tractament personalitzats

Venda de ceps

Adobs

Fitosanitaris

Llavors i planter

Maquinaria

Material emparrar