Fruticultura

Què oferim?

Venda i reparació
de maquinària

Analítica de terra,
aigua, foliar…

Pressupost integral
de cultius

Elaboració de calendaris
de tractament personalitzats

Adobs

Fitosanitaris

Llavors i planter

Maquinaria